Notícies

Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu (2022-2023)

El ministeri d’Educació i Formació Professional ha avançat la convocatòria de beques i ajuts de caràcter de Necessitats Educatives Especials per a l’alumnat escolaritzats en centres educatius espanyols que acreditin la necessitat específica de rebre suport educatiu i reuneixin els requisits establerts. corresponent al curs 2022-23. Termini per presentar la sol·licitud: del 19 de maig al 30 de setembre de 2022, ambdós inclosos.

Al web del Departament d’Educació trobareu l’enllaç a tota la informació sobre el tràmit.

Sol·licitar Beca