Gestió administrativa

Continguts nuclears

Economia

ECONOMIA BLOC I. EL MERCAT L’ACTIVITAT ECONÒMICA Necessitat i escassetat de recursos Factors productius Agents econòmics El cost d’oportunitat Problemes econòmics bàsics de la societat i tipus d’organització econòmica Flux circular de la renda LA DEMANDA El consumidor i les seves preferències Efectes de les variacions de preu Tipus de béns La funció de la […]

+

Economia i organització d’empresa

ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D’EMPRESA BLOC 1. L’empresa com a organització L’empresa i el seu entorn. Funció social de l’empresari. Els processos de direcció empresarial. L’organització interna d’una empresa BLOC 2. Gestió dels recursos humans Selecció i contractació dels recursos humans. Gestió de personal en una empresa. Càlcul i interpretació d’una nòmina. El marc normatiu bàsic […]

+