Currículum

Llengua Catalana

+

Llengua Castellana

+

Llengües Estrangeres

+

Ciències Socials

+

Matemàtiques

+

Equip de professors / tutors IFE

Curs 2022-2023 Equip de Professors de IFE   PROFESSOR ENVIA MISSATGE WIKI INTERNET Alba Garriga contacte Wiki d’Alba Garriga Anna Widmer contacte Wiki d’Anna Widmer Isaac Zaragoza contacte Wiki d’Isaac Zaragoza Gemma Torrentó contacte

+

Ciències Naturals

+

Tecnologia

+

Educació Física

+

Educació Visual i Plàstica

+

Educació musical

+

Atenció Personalitzada

+

Gestió administrativa

+

Auxiliar Infermeria

+

PFI

+