Acció tutorial

4t. ESO

Objectius

4t.. ESO – OBJECTIUS  L’acció tutorial s’entén com el pilar sobre el qual s’aixeca el Projecte Educatiu i Curricular del centre. Per aquest motiu cal donar-li una atenció prioritària. Segons el nostre PEC, l’ensenyament es basa en un procés de comunicació interpersonal, on el més decisiu són les actituds dels implicats i les implicades i […]

+

Equip de tutors/es

Curs 2023-2024   CURS NOM DEL PROFESSOR ENVIA MISSATGE 4rt A Roser Mataró contacte 4rt B Lídia Gázquez contacte 4rt C Marc Juan contacte 4rt D Pilar Osete contacte 4rt E Laura Resina contacte 4rt F Bernat Alemany contacte Núria Puigpinós contacte  

+