Educació Visual i Plàstica

Criteris avaluació

Criteris avaluació. Plástica

2n.ESO

1.-
Lliurar tots els exercicis treballats a classe.

2.- Treballar a classe de forma participativa
i continuada.

3.- Mostrar domini en la
organització del treball en l’espai i el temps.

4.- Mostrar evolució en el domini
de les tècniques graficoplàstiques i en l’aprenentatge dels continguts de la
matèria.

5.- Portar el material i deures de forma regular

4t. ESO

1.- Lliurar tots els exercicis treballats a classe.

2.- Treballar a classe de forma
participativa i continuada.

3.- Mostrar domini en la
organització del treball en l’espai i el temps.

4.- Mostrar evolució en el domini
de les tècniques graficoplàstiques i en l’aprenentatge dels continguts de la
matèria.

5.- Portar el material i deures de forma regular

1r.
BAT. VOLUM

1.- Lliurar tots els exercicis
treballats a classe.

2.- Lliurar un treball anual.

3.- Passar un examen trimestral
amb una nota no inferior al 4.

4.- Treballar a classe de forma
participativa i continuada.

5.- Mostrar evolució en el domini
de les tècniques treballades i en l’aprenentatge dels continguts de la matèria.

6.- Portar el material i deures de forma regular.

1r. BAT. REVISTA

1.- Presentar exercicis de
diferent naturalesa: anàlisi de premsa escrita, conferències, xerrades i
debats, redacció de diferents tipus d’unitats redaccionals(notícia,
crònica,…) Per aprovar s’ha de lliurar com a mínim el 80% dels exercicis i
conformaran el 50% de la nota.

2.- L’elaboració de la revista Al
Peu de la Lletra

conformarà el 50% de la nota final. Es tindrà en compte la capacitat de treball
en grup, l’assumpció de responsabilitats i la qualitat del treball individual.