Continguts nuclears

Història de la filosofia

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA

1. Identificar i comprendre els grans períodes en què es divideix la història del pensament i els valors de la cultura occidental. Aquests períodes seran:

-Filosofia antiga: origen de la filosofia i Filosofia Grega.

 • Presocràtics
 • Segle V a.C.
 • Plató i Aristòtil.
 • Hel·lenisme.

-Línies fonamentals d’evolució des de Grècia fins al Renaixement.

 • Roma i la transició Antiguitat-Cristianisme.
 • Edat Mitjana: Patrística i Escolàstica.
 • Renaixament: ideals, filosofia política i Revolució científica.

-Filosofia Moderna: racionalisme, empirisme i Il·lustració.

 • Racionalisme continental.
 • Empirisme britànic.
 • Il·lustracio europea.

-Pensament contemporani: segle XIX i introducció al XX.

 • Filosofia romàntica.
 • Crítica política.
 • Positivisme i Vitalisme.

Línies fonamentals de pensament en el segle XX: existencialisme, filosofia analítica, pensament crític-social.

1. Comprendre textos fonamentals dels autors més importants de la història de la filosofia, tot elaborant la seva idea principal. Aquests autors seran:

-Plató.
-Descartes
-Hume
-J.S. Mill
-Nietzsche
 

2. Comprendre textos fonamentals dels autors més importants de la història de la filosofia, tot contextualitzant-los respecte a la seva època i/o pensament del seu autor (mateix llistat que en punt anterior)

3. Comprendre textos fonamentals dels autors més importants de la història de la filosofia, essent capaç de definir una postura personal raonada en relació a les idees del text (és a dir, ser capaç de mantenir una ACTITUD CRÍTICA de pensament).