Currículum

Llengües Estrangeres

Competències mínimes

Competències mínimes. Llengües Estrangeres 1r. ESO Comprendre la idea principal d’un text oral de dificultat baixa d’acord amb el nivell (ordres , descripcions, diàlegs). Comprendre i formular instruccions directes, clares, breus i senzilles. Comprendre la informació principal d’un text escrit de nivell baix. Comunicar-se oralment mitjançant converses sobre activitats quotidianes i descripcions senzilles emprant un vocabulari i […]

+

Continguts nuclears

 LLENGÜES ESTRANGERES  ANGLÈS I FRANCÈS   1.  COMPRENSIÓ ORAL   1.1. Comprensió oral global Pot  comprendre les idees principal d’una intervenció clara en llenguatge estàndard sobre temes familiars relatius a l’escola, al temps lliure, i temes d’interès general, incloent-hi les narracions curtes. Pot comprendre una informació senzilla sobre temes de la vida quotidiana,  reconèixer tant […]

+

Criteris d’avaluació

  CRITERIS D’AVALUACIÓ I PERCENTATGES DE LES ACTIVITATS D’AVALUACIÓ DEPARTAMENT DE LLENGÜES ESTRANGERES ESO: 1r ESO-4rt ESO ACTIVITATS D’AVALUACIÓ ACTIVITATS D’APRENENTATGE OBSERVACIÓ A L’AULA Un màxim de tres activitats d’avaluació cada trimestre en les quals s’avaluaran les competències d’expressió escrita i oral i de comprensió escrita i oral. També es podran avaluar les estructures gramaticals […]

+

Equip de Professors

Curs 2023-2024 Equip de Professors de Llengües Estrangeres   PROFESSOR ENVIA MISSATGE Sergi Piñol contacte Marc Juan contacte Laia Montgé contacte Laia Monteagudo contacte Sandra Romero contacte Carla Belnome contacte David Sanz contacte Bernat Alemany contacte Josep Boix contacte Isaac Zaragoza contacte  

+

Materials

Benvinguts a la wiki del Departament de Llengües Estrangeres

+