Currículum

Educació Visual i Plàstica

Competències mínimes

Competències mínimes. Educació Visual i Plástica 1r. ESO Tenir interès, sensibilitat i una actitud oberta i receptiva vers els estímuls visuals i els fenòmens estètics. Tenir cura per una presentació polida i acurada. Conèixer i saber usar els estris bàsics propis de la matèria (llapis, regles, tisores, compàs…) Conèixer tècniques graficoplàstiques fonamentals (grafit, tinta, colors […]

+

Continguts nuclears

Continguts nuclears – Dibuix tècnic Educació audiovisual DIBUIX TÈCNIC Bloc 1: Geometria Plana Lloc geomètric. Proporcionalitat, semblança, homotècia. Teorema de Thales, escales. Paral·lelisme i perpendicularitat. Angles Triangles i circumferències vinculades. Teorema del catet i de l’altura en el triangle rectangle. Quadrilàters, paral·lelograms i trapezis. Polígons regulars: Circumferència, angles vinculats, arc capaç, potència. Enllaços i tangències […]

+

Criteris avaluació

Criteris avaluació. Plástica 2n.ESO 1.- Lliurar tots els exercicis treballats a classe. 2.- Treballar a classe de forma participativa i continuada. 3.- Mostrar domini en la organització del treball en l’espai i el temps. 4.- Mostrar evolució en el domini de les tècniques graficoplàstiques i en l’aprenentatge dels continguts de la matèria. 5.- Portar el […]

+

Equip de professors

Curs 2022-2023 Equip de Professors de Educació Visual i Plástica   PROFESSOR ENVIA MISSATGE WIKI INTERNET Emilio Alonso contacte Wiki de Emilio Alonso Jorge Sospedra contacte Wiki de Jorge Sospedra Pablo Bertolín contacte Wiki de Pablo Bertolín

+

Materials

+