Documentació

L’alumnat haurà de portar degudament complimentada la documentació següent el 7 de setembre a la recepció de l’alumnat per lliurar-la al ser tutor/a.   Carta de compromís educatiu (alumnat de 1r i alumnat nou d’ESO i Btx). Actiu Drets d’Imatge i sortides (tot l’alumnat del centre). Actiu Permís sortida hora de pati (3r. i 4t. […]

+

Ajuts per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu (2022-2023)

El ministeri d’Educació i Formació Professional ha avançat la convocatòria de beques i ajuts de caràcter de Necessitats Educatives Especials per a l’alumnat escolaritzats en centres educatius espanyols que acreditin la necessitat específica de rebre suport educatiu i reuneixin els requisits establerts. corresponent al curs 2022-23. Termini per presentar la sol·licitud: del 19 de maig […]

+

LLISTATS CICLES FORMATIUS

Assignacions a CFGM

+

VIDEO DE SANT JORDI

Encara no l’heu vist?

+

INICI DE CURS

CALENDARIS setembre 2022

+