Projectes

Anglès en diferents matèries

En cada nivell de l’ESO s’implementa una hora de matèria (Educació Física, Biologia, Matemàtiques, etc.) a l’aprenentatge d’aquella matèria utilitzant la llengua anglesa a l’aula. Així mateix, s’incorpora la metodologia AICLE en algunes matèries.