Currículum

Matemàtiques

Competències mínimes

1r. ESO 1. Identificar, ordenar, operar i representar diferents tipus de nombres ( naturals, enters i racionals ) tot tenint en compte la prioritat d’operacions. 2. Conèixer i utilitzar correctamentel concepte de potència. 3. Utilitzar correctament percentatges. 4. Traduir una situació a llenguatge matemàtic utilitzant variables. 5. Identificar figures geomètriques i els seus elements 6. […]

+

Continguts nuclears

+

Criteris d’avaluació

  La qualificació de la nota fins a 10 es basarà en: Proves temàtiques (un mínim de dues proves escrites) Altres activitats: exercicis a l’aula, exercicis ordinaris i adaptats  (ampliació-reforç), fulls de preparació, projectes de treball, lectura  de llibres i participació en concursos A aquesta nota se li poden afegir fins a dos punts per […]

+

Equip de Professors

Curs 2023-2024 Equip de Professors de Matemàtiques   PROFESSOR ENVIA MISSATGE Josep Pascual contacte Rosa Salvador contacte Neus Inglada contacte Cati López contacte Bárbara Casas contacte Daniel Ponz contacte Joan Gusi contacte Fede Saseta contacte Joelle Cervera contacte Núria Puigpinós contacte

+

Materials

+