Currículum

Matemàtiques

Competències mínimes

1r. ESO 1. Identificar, ordenar, operar i representar diferents tipus de nombres ( naturals, enters i racionals ) tot tenint en compte la prioritat d’operacions. 2. Conèixer i utilitzar correctamentel concepte de potència. 3. Utilitzar correctament percentatges. 4. Traduir una situació a llenguatge matemàtic utilitzant variables. 5. Identificar figures geomètriques i els seus elements 6. […]

+

Continguts nuclears

+

Criteris d’avaluació

  La qualificació de la nota fins a 10 es basarà en: Proves temàtiques (un mínim de dues proves escrites) Altres activitats: exercicis a l’aula, exercicis ordinaris i adaptats  (ampliació-reforç), fulls de preparació, projectes de treball, lectura  de llibres i participació en concursos A aquesta nota se li poden afegir fins a dos punts per […]

+

Equip de Professors

Curs 2022-2023 Equip de Professors de Matemàtiques   PROFESSOR ENVIA MISSATGE WIKI INTERNET Gregoria Prieto contacte Wiki de Gregoria Prieto Josep Pascual contacte Wiki de Josep Pascual Rosa Salvador contacte Wiki de Rosa Salvador Neus Inglada contacte Wiki de Neus Inglada Cati López contacte Wiki de Cati López Bárbara Díez contacte Wiki de Bárbara Díez […]

+

Materials

+