Educació musical

Criteris avaluació

Criteris avaluació. Música

2n.ESO

1.- Exposició d’un treball en grup cada trimestre.

2.- Un l’examen trimestral que inclou el comentari d’una audició.

3.- Exercicis d’interpretació i de creació musical.

4.- Cal aprovar les observacions d’aula: prendre apunts, ser puntual, mostrar una actitud participativa, etcètera.

3r.ESO

1.- Exposició d’un treball en grup cada trimestre.

2.- Un l’examen trimestral que inclou el comentari d’una audició.

3.- Exercicis d’interpretació i de creació musical.

4.- Cal aprovar les observacions d’aula: prendre apunts, ser puntual, mostrar

una actitud participativa, etcètera.

4t.ESO

1.- Exposició d’un treball en grup cada trimestre.

2.- Un examen trimestral que inclou el comentari d’una audició.

3.- Exercicis d’interpretació i creació musical.

4.- Cal aprovar les observacions d’aula: prendre apunts, ser puntual, mostrar

una actitud participativa, etcètera.