Currículum

Educació musical

Competències mínimes

Competències mínimes. Educació musical 2on.ESO Reconèixer els elements bàsics del llenguatge musical. Conèixer les qualitats del so: alçada, durada, intensitat i timbre. Conèixer els diferents instruments musicals i la utilitat de la seva classificació. Reconèixer les principals manifestacions musicals del seu entorn més proper. Respectar tot tipus de composició i interpretació musical. Valorar la música […]

+

Continguts nuclears

Continguts nuclears – Educacio musical EDUCACIÓ MUSICAL CULTURA AUDIOVISUAL Els paràmetres fotogràfics: l’enquadrament, l’enfocament, l’obertura de diafragma, la velocitat d’obturació, la sensibilitat. Anàlisi de la imatge: el format, el cromatisme, el flou, la textura, els plans, la regla de terços, la profunditat de camp, el contrast, el contrallum, el contingut subjectiu, les referències culturals. Els […]

+

Criteris avaluació

Criteris avaluació. Música 2n.ESO 1.- Exposició d’un treball en grup cada trimestre. 2.- Un l’examen trimestral que inclou el comentari d’una audició. 3.- Exercicis d’interpretació i de creació musical. 4.- Cal aprovar les observacions d’aula: prendre apunts, ser puntual, mostrar una actitud participativa, etcètera. 3r.ESO 1.- Exposició d’un treball en grup cada trimestre. 2.- Un […]

+

Equip de professors

Curs 2022-2023 Equip de Professors de Educació musical   PROFESSOR ENVIA MISSATGE WIKI INTERNET David Puertas contacte Wiki de David Puertas Laura Resina contacte Wiki de Laura Resina

+

Materials

+