Educació musical

Continguts nuclears

Continguts nuclears – Educacio musical

EDUCACIÓ MUSICAL

CULTURA AUDIOVISUAL

Els paràmetres fotogràfics: l’enquadrament, l’enfocament, l’obertura de diafragma, la velocitat d’obturació, la sensibilitat.

  1. Anàlisi de la imatge: el format, el cromatisme, el flou, la textura, els plans, la regla de terços, la profunditat de camp, el contrast, el contrallum, el contingut subjectiu, les referències culturals.
  2. Els paràmetres cinematogràfics: els moviments de càmera (tràveling, panoràmica, zoom), la posició de la càmera (horitzontal, picat, contrapicat, zenital, nadir), els enquadraments (General, mig, americà, primer pla, primeríssim primer pla, pla detall), la càmera subjectiva.
  3. L’edició cinematogràfica: l’encadenament de plans per tall i per dissolució, els efectes d’edició, el pla seqüència, la narrativitat, el flash-back
  4. La redacció periodística: les cinc W, la piràmide invertida, el titular, l’entradeta, la notícia, la crònica, el reportatge, l’entrevista, el desglossament, els destacats, l’objectivitat.
  5. La publicitat: el target, l’Estudi General de Mitjans.
  6. La ràdio: el guió radiofònic (literari i tècnic), la careta, la cortina, la dicció.
  7. Ser capaç d’elaborar unitats redaccionals de diversa naturalesa per a la revista “@l peu de la lletra”.
  8. Ser capaç d’elaborar un programa radiofonic per al projecte “Música des de la Masia”.
  9. Ser capaç de participar en una producció audiovisual en grup.
  10. Ser capaç d’elaborar un projecte fotogràfic.