Acció tutorial

2n. Batxillerat

Objectius

2n. BATXILLERAT – OBJECTIUS L’acció tutorial s’entén com el pilar sobre el qual s’aixeca el Projecte Educatiu i Curricular del centre. Per aquest motiu cal donar-li una atenció prioritària. Segons el nostre PEC, l’ensenyament es basa en un procés de comunicació interpersonal, on el més decisiu són les actituds dels implicats i les implicades i […]

+

Equip de tutors/es

Curs 2022-2023   CURS NOM DEL PROFESSOR ENVIA MISSATGE WIKI INTERNET 2n. A Sergi Resa contacte Wiki de tutoria de 2n. Batx. A 2n. B Gregoria Prieto contacte Wiki de tutoria de 2n. Batx. B 2n. C Neus Inglada contacte Wiki de tutoria de 2n. Batx. C 2n. D Luis Alonso contacte Wiki de tutoria […]

+