Llengües Estrangeres

Competències mínimes

Competències mínimes.
Llengües Estrangeres

1r. ESO

 1. Comprendre la idea principal d’un text oral de dificultat baixa d’acord amb el nivell (ordres , descripcions, diàlegs). Comprendre i formular instruccions directes, clares, breus i senzilles.
 2. Comprendre la informació principal d’un text escrit de nivell baix.
 3. Comunicar-se oralment mitjançant converses sobre activitats quotidianes i descripcions senzilles emprant un vocabulari i gramàtica bàsics. Comunicar-se per escrit mitjançant breus textos explicatius, descriptius, e-mail de dificultat baixa.
 4. Tenir coneixements bàsics i generals de cultura i geografia de països de parla anglesa.

2n. ESO

 1. Comprendre la idea principal d’un text oral de dificultat baixa d’acord amb el nivell (ordres , descripcions, diàlegs). Comprendre i formular instruccions directes, clares, breus i senzilles.
 2. Comprendre la informació principal d’un text escrit de nivell baix.  
 3. Comunicar-se oralment mitjançant converses sobre activitats quotidianes, descripcions senzilles i fets d’actualitat propers emprant un vocabulari i gramàtica bàsics. Comunicar-se per escrit mitjançant breus textos explicatius, descriptius, narracions, e-mail de dificultat baixa.
 4. Tenir coneixements bàsics i generals de cultura i geografia de països de parla anglesa.

3r. ESO

 1. Comprendre la idea principal d’un text oral de dificultat baixa-intermedia d’acord amb el nivell (ordres , descripcions, diàlegs, narracions). Comprendre i formular instruccions directes, clares, breus i senzilles.
 2. Comprendre la informació principal d’ un text escrit de nivell baix-intermig
 3. Comunicar-se oralment mitjançant converses sobre activitats quotidianes, descripcions senzilles, fets d’actualitat  emprant un vocabulari i gramàtica bàsics. Comunicar-se per escrit mitjançant textos explicatius, descriptius, d’opinió, narracions, e-mail de dificultat baix-intermig
 4. Tenir coneixements bàsics i generals de cultura i geografia de països de parla anglesa.

 

4t. ESO

 1. Comprendre la idea principal d’un text oral de dificultat baixa-intermitja segons el nivell(ordres , descripcions, diàlegs). Comprendre i formular instruccions directes, clares, breus i senzilles.
 2. Comprendre la informació principal i específica d’un text escrit de nivell baix-intermig.
 3. Comunicar-se oralment mitjançant converses sobre activitats quotidianes, descripcions senzilles, fets d’actualitat emprant un vocabulari i gramàtica bàsics. Comunicar-se per escrit mitjançant textos explicatius, descriptius, d’opinió, argumentatius, narracions, e-mails de nivell baix-intermig.
 4. Tenir coneixements bàsics i generals de cultura i geografia de països de parla anglesa.

Competències mínimes transversals de l’ESO

1.- Respectar les normes establertes per la vida social en la relació amb les persones, les instal·lacions i els equipaments.

2.- Conèixer i utilitzar habilitats socials bàsiques en la comunicació interpersonal.

3.- Participar en la vida de l’aula i de l’Institut.

4.- Ser, dialogant, escoltar als altres, contemplar diferents punts de vista i posar-se en el lloc de l’altre davant del conflicte.

5.- Ser capaç de treballar en equip.

6.- Presentar les feines amb cura, ordre, correcció i puntualitat.

7.- Fer la feina ben feta per superar-se i millorar.

8.- Analitzar i corregir les errades.