Acció tutorial

3r. ESO

Objectius

3r. ESO – OBJECTIUS L’acció tutorial s’entén com el pilar sobre el qual s’aixeca el Projecte Educatiu i Curricular del centre. Per aquest motiu cal donar-li una atenció prioritària. Segons el nostre PEC, l’ensenyament es basa en un procés de comunicació interpersonal, on el més decisiu són les actituds dels implicats i les implicades i […]

+

Equips de tutors/es

Curs 2023-2024   CURS NOM DEL PROFESSOR ENVIA MISSATGE 3r. A Cati Valdivia contacte 3r. B Gemma Gonzalez contacte 3r. C Juanco Chordà contacte 3r. D Joele Cervera contacte

+