Projectes

Erasmus +

Estem molt satisfets de ser un centre ERASMUS +, programa que facilita, entre d’altres accions, els intercanvis amb d’altres centres d’educació secundària europeus: França, Alemanya, Suècia, Romania i Àustria. Aquí teniu el bloc d’ERASMUS + amb la informació que va sorgint: RUMB A EUROPA!

+

Anglès en diferents matèries

En cada nivell de l’ESO s’implementa una hora de matèria (Educació Física, Biologia, Matemàtiques, etc.) a l’aprenentatge d’aquella matèria utilitzant la llengua anglesa a l’aula. Així mateix, s’incorpora la metodologia AICLE en algunes matèries.

+

Escola verda

Des del Departament Didàctic de Ciències Naturals, volem entrar a formar part de la Xarxa d’Escoles Verdes, per tal d’innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar les accions educatives que fem I farem que tenen per finalitat afrontar, des de l’educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.

+

Tallers d’acció tutorial

Benestar emocional, nutrició i salut, primers auxilis, sexualitat, prevenció d’addiccions, seguretat a les xarxes, etc., són alguns dels tallers que programem dins el nostre projecte de Tutoria als diferents nivells.

+

Programa IES-L

Aquest programa permet als alumnes de 3r i 4rt d’ESO de comptar amb una mesura addicional per flexibilitzar el currículum: poden fer fins a 12 hores de pràctiques en diferents empreses, fet que els ajuda a adquirir les competències bàsiques d’autonomia, personals i socials.

+

Can Puig empresa

Programa de formació professionalitzadora que permet fer de pont amb l’empresa privada dins el marc de la diversificació curricular i les pràctiques curriculars en empresa.

+

Emprenedoria – CUEME

Programa que permet treballar de forma col·laborativa i inclusiva amb els alumnes de la SIEI i els d’ESO, per tal de conèixer la cultura de l’emprenedoria a través de la creació d’una cooperativa de producció i venda.

+

Estudi assistit

En col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, s’ofereix una tarda a la setmana un espai al centre per a l’estudi assistit, per a aquells alumnes que no assoleixen els continguts i/o competències mínimes, especialment en les matèries instrumentals.

+

Certificació llengües estrangeres

En coordinació amb l’Escola Oficial d’Idiomes de Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, el centre facilitarà l’acreditació en llengües estrangeres per als alumnes que presenten suficiència en la matèria (d’acord amb el marc europeu comú de referència per a les llengües).

+

Servei de Counselling

Des de ja fa uns quants anys, comptem amb un servei d’assistència a l’alumnat que requereix d’un suport i acompanyament emocional.

+

Programa SALUT i ESCOLA

Salut i Escola és un programa transversal entre el Departament de Salut i el Departament d’Educació que promou la col·laboració dels centres educatius i els serveis de salut comunitària arreu del territori per millorar la salut dels adolescents mitjançant accions de promoció de la salut, de prevenció de situacions de risc i d’atenció precoç per […]

+

DIGITALITZACIÓ DEL CENTRE

ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE: Resum de l’Estratègia Digital de Centre   CULTURA DIGITAL DE CENTRE: PLA D’ACOLLIDA DIGITAL DOCUMENTS D’ACOLLIDA DIGITAL: Autorització ús de serveis digitals al centre Carta de compromís per a l’acceptació d’un ordinador portàtil  Petició de recursos digitals per a alumnat nou

+

PROJECTE BUCHENWALD

PROJECTE BUCHENWALD

Des de l’octubre de 2022, l’INS Can Puig està adherit al Projecte Buchenwald, una associació vilanovina dirigida per Enric Garriga que des de l’any 2012 organitza i impulsa nombroses activitats reivindicatives i pedagògiques per a protegir la memòria de la deportació als camps nazis, en especial dels deportats i deportades del Garraf i del Penedès, […]

+