Projectes

Programa SALUT i ESCOLA

Salut i Escola és un programa transversal entre el Departament de Salut i el Departament d’Educació que promou la col·laboració dels centres educatius i els serveis de salut comunitària arreu del territori per millorar la salut dels adolescents mitjançant accions de promoció de la salut, de prevenció de situacions de risc i d’atenció precoç per als problemes relacionats amb la salut mental, la salut afectiva i sexual, el consum de drogues, alcohol i tabac.

En aquest sentit, en el nostre centre es fan una sèrie de tallers i ens visita setmanalment l’infermera Nüria Querol, en un espai que es denomina CONSULTA OBERTA. La funció d’aquesta consulta és resoldre dubtes de salut, detectar problemes de salut, psicològics o socials, sense entrar en diagnòstics ni tractaments, realitzar escolta activa, detectar senyals d’alarma, facilitar eines als adolescents per identificar els problemes i acompanyar-los o derivar-los en l’orientació cap a l’atenció dins del Sistema Sanitari.

Els alumnes hi poden accedir de manera espontània o derivats pel professor, tutor o famílies, amb garanties de privacitat i confidencialitat. De totes formes, S’HA DE DEMANAR CITA AMB ELLA per poder accedir a la consulta.

El seu horari d’atenció al centre és els dilluns de 8.30 a 10.00. Demaneu cita prèvia a la següent adreça de mail:
querol.nuria@iescanpuig.cat