Educació Física

Criteris avaluació

Criteris avaluació. Educació Física

1r.
ESO

1.-
Realitzar totes les activitats motrius d’aula.

2.-
Realitzar totes les proves i valoracions motrius proposades.

3.-
Presentar les activitats del quadern de treball.

4.-
Identificar , valorar i emprar hàbits higiènics.

5.- Emprar el material i les
instal·lacions amb responsabilitat.

6.- Cooperar amb els altres i
esforçar-se.

2n.
ESO

1.-
Realitzar totes les activitats motrius d’aula.

2.- Realitzar totes les proves i
valoracions motrius proposades.

3.-
Presentar les activitats del quadern de treball.

4.-
Identificar , valorar i emprar hàbits higiènics.

5.- Emprar el material i les
instal·lacions amb responsabilitat.

6.- Cooperar amb els altres i
esforçar-se.

3r.
ESO

1.- Realitzar totes
les activitats motrius d’aula.

2.- Realitzar totes les proves i valoracions motrius
proposades.

3.- Presentar les activitats del
quadern de treball.

4.- Identificar , valorar i emprar
hàbits higiènics.

5.- Emprar el material i les
instal·lacions amb responsabilitat.

6.- Cooperar amb els altres i esforçar-se.

4t.
ESO

1.- Realitzar totes les activitats
motrius d’aula.

2.- Realitzar totes les proves i
valoracions motrius proposades.

3.- Presentar les activitats del
quadern de treball.

4.- Identificar , valorar i emprar
hàbits higiènics.

5.- Emprar el material i les
instal·lacions amb responsabilitat.

6.- Cooperar amb els altres i
esforçar-se.

 

1r.
BAT

1.- Realitzar totes
les activitats motrius d’aula.

2.- Realitzar totes les proves i
valoracions motrius proposades.

3.- Presentar les activitats teòriques proposades.

4.- Identificar , valorar i emprar
hàbits higiènics.

5.- Emprar el material i les
instal·lacions amb responsabilitat.

6.- Cooperar amb els altres i esforçar-se.