TRIA DE MATÈRIES OPTATIVES A 1r., 2n. I 3r. ESO

Tria de matèries optatives a 1r ESO Tria de matèries optatives a 2n ESO Tria de matèries optatives a 3r ESO

+

NORMES BÀSIQUES SETEMBRE 2021

Normes Bàsiques de Funcionament en el marc de la pandèmia

+

DOCUMENTACIÓ I TRIA D’OPTATIVES

Atesa la situació sanitària actual, l’alumnat haurà de portar degudament complimentada la documentació següent el 9 de stembre a la recepció de l’alumnat per lliurar-la al ser tutor/a.   Drets d’Imatge i sortides (tot l’alumnat del centre). Actiu Permís sortida hora de pati (3r. I 4t. ESO). Actiu Permís sortida última hora (3r. I 4t. ESO, Battxillerat […]

+

TRIA ITINERARI 4T. ESO

4t. ESO

+

TRIA CURRÍCULUM BATXILLERAT

1r Batxillerat 2n Batxillerat

+