Matemàtiques

Criteris d’avaluació

 

  1. La qualificació de la nota fins a 10 es basarà en:
    • Proves temàtiques (un mínim de dues proves escrites)
    • Altres activitats: exercicis a l’aula, exercicis ordinaris i adaptats  (ampliació-reforç), fulls de preparació, projectes de treball, lectura  de llibres i participació en concursos
  2. A aquesta nota se li poden afegir fins a dos punts per l’observació de l’aprenentatge a l’aula, d’acord amb la normativa de centre