Gestió administrativa

Criteris d’avaluació

 

L’avaluació de les Unitats Formatives , es farà d’acord amb la ponderació següent:

Mòdul 1: Comunicació empresarial i atenció al client

1.- Proves formals d’avaluació. 40%

2.- Activitats de classe. 60%

L’observació a l’aula pot suposar un increment de la nota de fins a 2 punts.

 

Mòdul 2: Operacions administratives de compravenda

1.- Proves formals d’avaluació.70%

2.- Activitats de classe. 30%

L’observació a l’aula pot suposar un increment de la nota de fins a 2 punts.

 

Mòdul 3: Operacions administratives de recursos humans.

1.- Proves formals d’avaluació.80%

2.- Activitats de classe. 20%

L’observació a l’aula pot suposar un increment de la nota de fins a 2 punts.

 

Mòdul 4: Operacions auxiliars de gestió de tresoreria

1.- Proves formals d’avaluació. 80%

2.- Activitats de classe. 20%

L’observació a l’aula pot suposar un increment de la nota de fins a 2 punts.

 

Mòdul 5: Tècnica Comptable

1.- Proves formals d’avaluació. 80%

2.- Activitats de classe. 20%

L’observació a l’aula pot suposar un increment de la nota de fins a 2 punts.

 

Mòdul 6: Tractament de la documentació comptable

1.- Proves formals d’avaluació. 70%

2.- Activitats de classe. 30%

L’observació a l’aula pot suposar un increment de la nota de fins a 2 punts.

 

Mòdul 7: Tractament informàtic de la informació.

Proves formals d’avaluació Activitats de classe
UF1 50% 50%
UF2 50% 50%
UF3 70% 30%
UF4 50% 50%
UF5 50% 50%
UF6 100%

L’observació a l’aula pot suposar un increment de la nota de fins a 2 punts.

 

Mòdul 8: Operacions administratives de suport

1.- Tasques dels departaments 60%

2.- Activitats vinculades amb la simulació 40%

L’observació a l’aula pot suposar un increment de la nota de fins a 2 punts.

 

Mòdul 9: Anglès

1.- Proves formals d’avaluació. 60%

2.- Activitats de classe. 30%

L’observació a l’aula pot suposar un increment de la nota de fins a 2 punts.

 

Mòdul 10: Empresa i Administració

Proves formals d’avaluació Activitats de classe
UF1 30% 70%
UF2 80% 20%
UF3 70% 30%
UF4 80% 20%

L’observació a l’aula pot suposar un increment de la nota de fins a 2 punts.

 

Mòdul 11: Empresa a l’aula

1.- Tasques dels departaments 60%

2.- Activitats vinculades amb la simulació 40%

L’observació a l’aula pot suposar un increment de la nota de fins a 2 punts.

 

Mòdul 12: Formació i Orientació laboral

1.- Proves formals d’avaluació. 70%

2.- Activitats de classe. 30%

L’observació a l’aula pot suposar un increment de la nota de fins a 2 punts.

 

Mòdul 13: Formació en centres de treball.

Es valorarà d’acord amb la normativa establert pel Departament d’Ensenyament.

 

*Per poder promocionar a segon curs cal tenir aprovades el 60% de les hores corresponents a les unitats formatives que s’imparteixen a primer

 

 

Criteris d’avaluació – BATXILLERAT

1r. Batx. Economia

1.-Durant el trimestre es faran dues o tres proves escrites. La nota mitjana d’aquestes proves equival a un 80% de la nota

2.- Les activitats de classe conformen el 20% de la nota.

L’observació a l’aula pot suposar un increment de la nota de fins a 2 punts

 

1r. Batx. Economia i organització

1.-Durant el trimestre es faran dues o tres proves escrites. La nota mitjana d’aquestes proves equival a un 80% de la nota

2.- Les activitats de classe conformen el 20% de la nota.

L’observació a l’aula pot suposar un increment de la nota de fins a 2 punts

 

2n. Batx. Economia i organització

1.-Durant el trimestre es faran dues o tres proves escrites. La nota mitjana d’aquestes proves equival a un 80% de la nota

2.- Les activitats de classe conformen el 20% de la nota.

L’observació a l’aula pot suposar un increment de la nota de fins a 2 punts