Projectes

Certificació llengües estrangeres

En coordinació amb l’Escola Oficial d’Idiomes de Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, el centre facilitarà l’acreditació en llengües estrangeres per als alumnes que presenten suficiència en la matèria (d’acord amb el marc europeu comú de referència per a les llengües).