TRIA MATÈRIES OPTATIVES 1r ESO, 2n ESO i 3r ESO 2023-2024

TRIA MATÈRIES OPTATIVES 1r ESO, 2n ESO i 3r ESO 2023-2024   Podeu veure les matèries optatives de cada curs als següents enllaços:   Matèries optatives 1r ESO 2023-2024 (a partir de setembre) Matèries optatives 2n ESO 2023-2024 (a partir de setembre) Matèries optatives 3r ESO 2023-2024(a partir de setembre)

+