Projectes

Can Puig empresa

Programa de formació professionalitzadora que permet fer de pont amb l’empresa privada dins el marc de la diversificació curricular i les pràctiques curriculars en empresa.