4t. ESO

Equip de tutors/es

Curs 2023-2024

 

CURS NOM DEL PROFESSOR ENVIA MISSATGE
4rt A Roser Mataró contacte
4rt B Lídia Gázquez contacte
4rt C Marc Juan contacte
4rt D Pilar Osete contacte
4rt E Laura Resina contacte
4rt F Bernat Alemany contacte
Núria Puigpinós contacte