Acció tutorial

2n. ESO

Objectius

2n. ESO – OBJECTIUS L’acció tutorial s’entén com el pilar sobre el qual s’aixeca el Projecte Educatiu i Curricular del centre. Per aquest motiu cal donar-li una atenció prioritària. Segons el nostre PEC, l’ensenyament es basa en un procés de comunicació interpersonal, on el més decisiu són les actituds dels implicats i les implicades i […]

+

Equip de tutors/es

Curs 2022-2023   CURS NOM DEL PROFESSOR ENVIA MISSATGE WIKI INTERNET 2n. A Cati Valdivia contacte Wiki de tutoria de 2n. A 2n. B Gemma González contacte Wiki de tutoria de 2n. B 2n. C Lorena Ruiz contacte Wiki de tutoria de 2n. C 2n. D Joele Cervera contacte Wiki de tutoria de 2n. D

+