Ciències Socials

Continguts nuclears

Història/ Ha. món contemporani

HISTÒRIA Bloc 1. Les transformacions decimonòniques: bases de l´Espanya contemporània. 1. Caracteritzar el funcionament polític de la Restauració fins al 1898 i analitzar l’obra legislativa i les limitacions del sistema. 2. Explicar les bases culturals, reivindicacions i influència de Valentí Almirall en la formació del catalanisme polític a partir del comentari de les fonts textuals […]

+

Història de l’art

HISTÒRIA DE L’ART Continguts comuns de la matèria 1. Anàlisi i interpretació de les obres d’art dins el seu context, aplicant correctament un esquema metodològic coherent i flexible, utilitzant correctament el vocabulari específic de la disciplina. 2. Identificació de causes i conseqüències dels fenòmens artístics en el seu context històric, amb especial referència als precedents […]

+

Geografia

GEOGRAFIA     Bloc 1. Catalunya i Espanya a Europa i al món 1. Identificació de les transformacions i desequilibris d’un món globalitzat, divers, desigual i en canvi constant, reconeixent els centres de poder i Localitzant les grans àrees socioeconòmiques i geopolítiques. Valoració de les intervencions de les institucions internacionals en la presa de decisions […]

+

Filosofia i ciutadania

FILOSOFIA I CIUTADANIA 1. Demostrar la comprensiò de texts filosòfics expressant les seves idees, llligams argumentatius i implicacions. Els nuclis temàtics que l’alumne/a haurà de ser dominar per comprendre aquests texts seran els següents: La filosofia com a saber: trets fonamentals Epistemologia i metafísica: teories i conceptes bàsics (veritat, lògica, realitat) Antropologia: la trascèndència de […]

+

Història de la filosofia

HISTÒRIA DE LA FILOSOFIA 1. Identificar i comprendre els grans períodes en què es divideix la història del pensament i els valors de la cultura occidental. Aquests períodes seran: -Filosofia antiga: origen de la filosofia i Filosofia Grega. Presocràtics Segle V a.C. Plató i Aristòtil. Hel·lenisme. -Línies fonamentals d’evolució des de Grècia fins al Renaixement. […]

+