Projectes

Tallers d’acció tutorial

Benestar emocional, nutrició i salut, primers auxilis, sexualitat, prevenció d’addiccions, seguretat a les xarxes, etc., són alguns dels tallers que programem dins el nostre projecte de Tutoria als diferents nivells.