Currículum

Llengua Castellana

Criteris d’avaluació

  CRITERIS D’AVALUACIÓ DEPARTAMENTALS / CLASSIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS D’AVALUACIÓ Grup 1 Activitats avaluatives de resolució individual sobre el contingut de la matèria, tipificada a cada departament Grup 2 Activitats avaluatives de resolució individual o grupal sobre el contingut dels llibres de lectura obligatòria oral o escrita Grup 3 Activitats individuals o col·lectives que s’allarguen […]

+

Competències mínimes

Competències mínimes.  Llengua Castellana 1r. ESO   Comprendre i interpretar les informacions més rellevants de textos orals, escrits i audiovisuals de la vida quotidiana (narració, descripció, conversa i exposició), mitjançant diferents eines com el resum i l’esquema. Produir textos orals, escrits i audiovisuals amb adequació, cohesió, coherència i correcció (narració, descripció, conversa i exposició). Llegir […]

+

Continguts nuclears

  LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA 1. LECTURA Lectura crítica i expressiva de textos de diferent tipologia: narració, descripció, exposició i argumentació. Lectura crítica i expressiva de textos periodístics, publicitaris, científico-tècnics, humanístics i literaris. 2. COMPRENSIÓ LECTORA Síntesi o resum, paràfrasi i esquematització de textos. Reconeixement de les parts d’un text (o d’un fragment) i dels […]

+

Equip de professors

Curs 2023-2024 Equip de Professors de Llengua Castellana   PROFESSOR ENVIA MISSATGE Pilar Tejero contacte Isabel Soley contacte Lídia Gázquez contacte Matilde Cortés contacte Gemma González contacte Susana Russiñol contacte Laia Monteagudo contacte Núria Puigpinós contacte Alba Garriga contacte Carla Ruscalleda contacte

+

Materials

Materials Didàctics del Departament de Llengua Castellana ACTIVITATS COMPETÈNCIES ACTIVITATS REFLEXIVES ALTRES Documentación – Departamento de Castellano ESO Bachillerato

+