PFI

Com ho fem?

Modul A: es desenvolupen les competències del perfil professional d’aquest PQPI, seguint les qualificacions professionals de nivell 1 del Catàleg de Qualificacions Professionals vigent a Catalunya.

 

 

 

Modul B: Es desenvolupen les competències de base i transversals necessàries per poder assolir els objectius dels mòduls específics A i per posar en pràctica el projecte formatiu i professional de cada alumne.