Acció tutorial

1r. ESO

Objectius

1r. ESO – OBJECTIUS L’acció tutorial s’entén com el pilar sobre el qual s’aixeca el Projecte Educatiu i Curricular del centre. Per aquest motiu cal donar-li una atenció prioritària. Segons el nostre PEC, l’ensenyament es basa en un procés de comunicació interpersonal, on el més decisiu són les actituds dels implicats i les implicades i […]

+

Equip de tutors/es

Curs 2023-2024   CURS NOM DEL PROFESSOR ENVIA MISSATGE 1r. A Sergi Resa contacte 1r. B Joan Gusi contacte 1r. C Anna Widmer contacte 1r. D Alba Garriga contacte

+

Activitats/informacions

Informacions 23/24   Presentació mares i pares 2023 1 ESO

+