Acció tutorial

1r. ESO

Objectius

1r. ESO – OBJECTIUS L’acció tutorial s’entén com el pilar sobre el qual s’aixeca el Projecte Educatiu i Curricular del centre. Per aquest motiu cal donar-li una atenció prioritària. Segons el nostre PEC, l’ensenyament es basa en un procés de comunicació interpersonal, on el més decisiu són les actituds dels implicats i les implicades i […]

+

Equip de tutors/es

Curs 2022-2023   CURS NOM DEL PROFESSOR ENVIA MISSATGE WIKI INTERNET 1r. A Jordi Mestre contacte Wiki de tutoria de 1r. A 1r. B Sergi Piñol contacte Wiki de tutoria de 1r. B 1r. C Dolors García contacte Wiki de tutoria de 1r. C 1r. D Laia Monteagudo contacte Wiki de tutoria de 1r. D […]

+