Currículum

Ciències Socials

Competències mínimes

1r. ESO Conèixer i situar els diferents continents i algunes unitats de relleu i elements hidrogràfics en un planisferi mut. Localitzar les principals unitats de relleu i de paisatge d’Espanya i Catalunya. Comprendre els factors i els elements que determinen el clima i relacionar-los amb els climes i els paisatges resultants. Explicar els tipus de recursos […]

+

Continguts nuclears

+

Criteris d’avaluació

ESO Una de les activitats d’avaluació trimestrals consistirà en un comentari de text, imatge o gràfics. Durant el curs es realitzarà com a mínim una activitat d’avaluació consistent en un treball en equip. Les activitats extraordinàries, com ara les sortides, tindran un pes molt gran en la qualificació de les observacions d’aprenentatge a l’aula.   […]

+

Equip de Professors

Curs 2022-2023 Equip de Professors de Ciències Socials   PROFESSOR ENVIA MISSATGE WIKI INTERNET Toni Bielsa contacte Wiki de Toni Bielsa Luis Alonso contacte Wiki de Luis Alonso Gemma Romanyó contacte Wiki de Gemma Romanyó Laura Manzano contacte Wiki de Laura Manzano Jordi Mestre contacte Wiki de Jordi Mestre Cati Valdivia contacte Wiki de Cati […]

+

Materials

Materials Didàctics del Departament de Ciències Socials ACTIVITATS COMPETÈNCIES ACTIVITATS REFLEXIVES ALTRES A l’apartat ALTRES trobareu les activitats d’estiu per als alumnes amb matèries suspeses del departament de Ciències Socials.

+