Projectes

Estudi assistit

En col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, s’ofereix una tarda a la setmana un espai al centre per a l’estudi assistit, per a aquells alumnes que no assoleixen els continguts i/o competències mínimes, especialment en les matèries instrumentals.