Notícies

TENIM AULA D’ACOLLIDA

Tenim aula d’acollida!
L’alumnat que arriba des d’altres sistemes educatius i que no coneix el català podrà ser atès unes hores a la setmana per un professor de català.
Per fi tenim Aula d’Acollida. Després d’uns anys sol·licitant aquest recurs per atendre l’alumnat nouvingut, el Departament d’Ensenyament ens ha concedit mitja dotació d’Aula d’Acollida.
L’objectiu d’aquestes classes és afavorir el coneixement de la llengua catalana i donar suport a l’alumnat a les altres matèries que cursa a l’aula ordinària. Tot això, acompanyat de les accions que ja veníem fent fins ara per tal d’afavorir la cohesió social i la integració.
BENVINGUTS!