Notícies

RECONEGUDA LA PARTICIPACIÓ DE L’ALUMNAT AL CENTRE

Una de les nostres experiències educatives —La participació de l’alumnat en l’avaluació de l’activitat docent del professorat i en les sessions d’avaluació— ha estat seleccionada tant pel CONSELL ESCOLAR DE CATALUNYA com pel CONSEJO ESCOLAR DEL ESTADO per ser presentada als plenaris d’aquestes entitats.

La presentació a Catalunya serà el dimecres 21 de juny al Museu d’Història de la Ciutat en el marc de la sessió plenària del Consell Escolar de Catalunya que vol donar la veu als  alumnes i enguany es farà sota el lema “La Veu de l’Alumnat”. Només cinc experiències han estat seleccionades: tres d’escoles i dues d’instituts.

La nostra pràctica educativa també ha estat seleccionada pel Consejo Escolar del Estado: “Me es grato comunicarle que su centro ha sido elegido para presentar una buena práctica (Participación del alumnado en la evaluación de la actividad docente del profesorado y en las sesiones de evaluación) en el XXIV Encuentro de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado. El Encuentro se realizará en Granada los días 13 y 14 de junio. Un cordial saludo: Encarna Cuenca Carrión, Presidenta del Consejo Escolar del Estado