Notícies

NORMES BÀSIQUES SETEMBRE 2021

Normes Bàsiques de Funcionament en el marc de la pandèmia

Extracte del pla d’actuació per al curs 2021/2022 de l’INS Can Puig en el marc de la pandèmia

  • L’ús de la mascareta és obligatori en tots els espais del centre: aules, passadissos i pati. L’incompliment d’aquesta mesura rebrà les mesures correctores i/o sancions pertinents.

 

  • El mobiliari es disposarà en files amb el lloc de treball senyalitzat a una distància de 1,5 metres.

 

  • Els grups estables són els grups de tutoria i l’espai, la seva aula. En el pati, cada grup estable estarà junt i mantindran la distància de seguretat sanitària quan interactuïn amb altres grups.

 

  • S’evitarà en la mesura del possible compartir equips, dispositius, estris o altres instruments.

 

  • El temps entre classe i classe s’incrementarà a deu minuts per realitzar la ventilació de totes les aules. L’alumnat no podrà romandre al passadís, però sí a l’aula o sortir al pati per les sortides d’incendis o les més properes, que romandran sempre obertes.

 

  • Els alumnes accediran al Centre per tres accessos:

L’alumnat de 1r , 2n ESO, PFI i IFE, per la porta principal.

L’alumnat de 3r i 4t ESO, per la porta del pati enfront de la masia Can Puig i per les portes d’incendis i la porta al costat de la Biblioteca.

L’alumnat de Batxillerat i Cicles Formatius, per la porta de les pistes esportives i per la porta al costat del menjador.

 

  • Per garantir entrades i sortides esglaonades, l’horari d’entrada, de l’esbarjo i de la sortida seran els següents:

Entrada                          8:15:     2 ESO, 4ESO, 2 BAT, 2 CF

8:30:     1 ESO, 3 ESO, 1 BAT, 1 CFs, PFI-IFE

Inici esbarjo           11:00:       2 ESO, 4ESO, 2 BAT, 2 CF

11:15:       1 ESO, 3 ESO, 1 BAT, 1 CFs, PFI-IFE

Final esbarjo.         11:45:      2 ESO, 4ESO, 2 BAT, 2 CF

12:00:       1 ESO, 3 ESO, 1 BAT, 1 CFs, PFI-IFE

Sortida                       14:30:       2 ESO, 4ESO, 2 BAT, 2 CF

14:45:            1 ESO, 3 ESO, 1 BAT, 1 CFs, PFI-IFE

 

Cada col·lectiu farà 15 minuts menys de classe en el període lectiu abans de l’esbarjo i 15 menys en el període lectiu després de l’esbarjo. L’esbarjo serà de 45 minuts.

El professorat que finalitzi la classe a les 11 acompanyarà els seus alumnes al pati fins les 11:15.

El professorat que iniciï la classe a les 12 acompanyarà els seus alumnes al pati des de les 11:45.

 

  • Quan s’estigui utilitzant un espai que no és el del seu grup estable (tallers, laboratoris, aula de plàstica o música), l’alumnat col·laborarà en les actuacions de neteja de superfícies i estris.

 

  • Quan no es pugui entrar a classe per retard o per expulsió, els alumnes hauran de romandre a la zona del ping-pong sota l’atenció d’un professor/a de guàrdia.

 

  • En cas de confinament d’un grup estable o de tot l’Institut, les classes seran telemàtiques amb control de assistència i avaluables, tal com s’estableix al Pla d’actuació penjat a la web de l’Institut. Es realitzarà el control de faltes d’assistència i s’exigirà la presència virtual prohibint l’ús de qualsevol tipus d’emmascarament. L’alumnat podrà ser expulsat quan cometi una falta.