Notícies

ERASMUS +

Erasmus+ a Can Puig. Les alumnes que van participar a un Short-Term Exchange a Finlàndia de tres setmanes van crear la pàgina web que teniu més avall per compartir les seves experiències. El curs vinent 3 alumnes més han estat becades per a participar en aquestes mobilitats europees.

A més a més, una alumna que cursarà 1r de BAT participarà en una Long-Term Exchange a Finlàndia de 2 mesos. Erasmus+ és una oportunitat única i incomparable per al nostre alumnat.

https://sites.google.com/iescanpuig.cat/short-termexchange-hlsinki/p%C3%A0gina-principal?authuser=2