Notícies

Documentació

L’alumnat haurà de portar degudament complimentada la documentació següent el 7 de setembre a la recepció de l’alumnat per lliurar-la al ser tutor/a.

 

Carta de compromís educatiu (alumnat de 1r i alumnat nou d’ESO i Btx). Actiu

Drets d’Imatge i sortides (tot l’alumnat del centre). Actiu

Permís sortida hora de pati (3r. i 4t. ESO). Actiu

Permís sortida última hora (3r. i 4t. ESO, Battxillerat i Cicles Formatius). Actiu

Inscripció menjador (tot l’alumnat del centre). Actiu

Acceptació de la normativa (tot l’alumnat del centre). Actiu