Notícies

BEQUES PER ALUMNAT NESE

Beques del Ministeri d’Educació per a rebre ajuda per a l’ALUMNAT AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU (per alumnes amb discapacitat, trastorn greu de conducta o de la comunicació i llenguatge, trastorn de l’espectre autista, i altes capacitats).
Es pot sol·lictitar aquest ajut des del 8 de maig fins al 20 de setembre de 2023.