Organització del curs

Matrícula i setembre

Matrícula 2017-2018

 

Matrícula estudis postobligatoris: del 4 a l’ 11 de juliol

 

Exàmens setembre 2017

Calendari de proves de recuperació extraordinàries de setembre

Calendari recuperacions setembre 2017