Organització del curs

Matrícula i setembre

Matrícula 2016-2017

 

Matrícula estudis postobligatoris: del 5 al 12 de juliol

 

Exàmens setembre

Calendari de proves de recuperació extraordinàries de setembre:

Calendari setembre 2016