Notícies

RECLAMACIONS ASSIGNACIONS DE PLACES

Reclamacions a la llista d’assignacions de places escolars:

Tal i com s’estableix a l’article 13.3 de la RESOLUCIÓ EDU/464/2022, de 24 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2022-2023, les persones interessades poden presentar reclamacions davant la comissió de garanties d’admissió en relació amb les decisions d’aquest òrgan que els afectin, en el termini de tres dies hàbils, adjuntant la documentació acreditativa de les seves al·legacions, quan escaigui.

El model per presentar la reclamació i el lloc on s’ha de lliurar és a l’Oficina gestora (servei educatiu del Garraf), C/Canigó 2, Vilanova i la Geltrú.
Termini: del 13 al 15 de juny.

CGA de Sant Pere de Ribes, Olivella I Canyelles