Notícies

LA MÀXIMA QUALIFICACIÓ

L’INS Can Puig de Ribes obté la màxima qualificació per part del Departament d’Ensenyament

El Departament d’Ensenyament ha fet per primera vegada una Avaluació anual de tots els centres de Catalunya a càrrec de la Inspecció d’Educació i l’Institut Can Puig, de Sant Pere de Ribes, ha assolit la màxima puntuació.

Aquesta avaluació té en compte tres aspectes: el rendiment acadèmic de l’alumnat (tant pel que fa a resultats de les proves internes com de les externes), l’assoliment i planificació dels objectius del centre i, finalment, les condicions d’equitat: abandonament i absentisme, atenció a la diversitat i inclusió.

L’avaluació és qualitativa (amb propostes de millora) i quantitativa, amb una graduació de l’1, puntuació inferior, al 4, puntuació màxima. Segons la Inspecció educativa, el 4 que ha rebut Can Puig significa “grau alt d’assoliment dels objectius i resultats del centre significativament superiors a la mitjana d’altres centres de la mateixa tipologia”.

Moltes felicitats a tota la comunitat educativa!

El Diari de Vilanova s’ha fet ressò de la notícia en aquesta pàgina on inclou la menció al guardó que ha rebut Can Puig com a Centre RECERCA JOVE:

Noticia Diari.jpeg