Notícies

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

Durant aquests dies s’estan fent les votacions per renovar els membres del Consell Escolar en els seus diferents sector: pares i mares, alumnat, professorat i personal de serveis.