Ideari

Resultats acadèmics i grau de satisfacció

Resultats acadèmics

Cliqueu aquí per accedir als resultats acadèmics:

ELS RESULTATS ACADÈMICS DE L’ALUMNAT

 

Grau de satisfacció dels pares-mares i alumnes (2009-10)

La puntuació que oscil·la entre l’1 i el 10. Satisfacció total: 10; satisfacció nul·la: 1.

 

ASPECTES VALORATS

PARES

ALUMNES

Número qüestionaris resposts

158

390

Possibilitats que ofereix l’Institut per al procés d’aprenentatge

7,5

7,3

Actituds i valors positius dels alumnes del Centre

7,0

7.1

Comunicació del vostre fill/a amb el/la tutor/a

8.1

7.5

Comunicació del vostre fill/a amb els professors/es

7,3

7,3

Disminució dels problemes de disciplina

6,6

6,3

Forma com el Centre resol els problemes de disciplina

6,8

6,4

Puntualitat dels professors i professores

6.7

7.0

Absències no cobertes de professors i professores

5.5

6,8

Instal·lacions

7.3

7,1

Prestigi social o imatge de l’Institut davant del Municipi

7,0

6.4

MITJANES

7,2

7,1