Tecnología

Continguts nuclears

Tecnologia industrial I

TECNOLOGIA INDUSTRIAL I Unitat 1 ELS RECURSOS ENERGÈTICS * Relacionar el concepte de poder calorífic amb el de potència, energia i rendiment. Poder calorífic i capacitat calorífica La contaminació ambiental Efecte hivernacle. Nivells de CO2 La pluja àcida La contaminació atmosfèrica urbana. Les boires fotoquímiques La contaminació radioactiva   Unitat 2 PRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA […]

+

Tecnologia industrial II

TECNOLOGIA INDUSTRIAL II Unitat 1. PRINCIPIS DE MÀQUINES * Fer càlculs senzills de forces, d’energia, de treball, de potència i de rendiment aplicats a elements en translació i en rotació. * Determinar velocitats angulars i parells motors en màquines rotatives a partir de la potència desenvolupada. * Interpretar diagrames P-V de les diferents transformacions. Dinàmica […]

+