Currículum

PFI

Què és?

+

Com ho fem?

Modul A: es desenvolupen les competències del perfil professional d’aquest PQPI, seguint les qualificacions professionals de nivell 1 del Catàleg de Qualificacions Professionals vigent a Catalunya.       Modul B: Es desenvolupen les competències de base i transversals necessàries per poder assolir els objectius dels mòduls específics A i per posar en pràctica el […]

+

Competències mínimes

Criteris d´Avaluació. PQPI Adaptat (Programa de Qualificació Professional Inicial Adaptat) PQPI. COMERÇ I MÀRQUETING. Auxiliar de vendes, oficina i atenció al pùblic Avaluació Mòdul A L’avaluació dels aprenentatges de l’alumnat és contínua, formativa i global, i es fa prenent com a referència els criteris d’avaluació establerts al currículum. L’avaluació té en compte el punt de […]

+

Equip de professors / tutors PFI

Curs 2019-2020 Equip de professors / tutors. PFI   NOM DEL PROFESSOR ENVIA MISSATGE WIKI INTERNET Jordi Aymerich contacte Wiki de PFI Estrella del Mar Núñez Minicucci contacte Wiki de PFI Gabriel Àngel Bauçà contacte Wiki de PFI Marià Franco contacte Wiki de PFI Pere Cervera contacte Wiki de PFI Enrique Ferrando contacte Wiki de […]

+

WIKI PFI

Enllaç a la Wiki de PFI

+