Currículum

PFI ADAPTAT

Què és?

+

Com ho fem?

Modul A: es desenvolupen les competències del perfil professional d’aquest PQPI, seguint les qualificacions professionals de nivell 1 del Catàleg de Qualificacions Professionals vigent a Catalunya.       Modul B: Es desenvolupen les competències de base i transversals necessàries per poder assolir els objectius dels mòduls específics A i per posar en pràctica el […]

+

Competències mínimes

Criteris d´Avaluació. PQPI Adaptat (Programa de Qualificació Professional Inicial Adaptat) PQPI. COMERÇ I MÀRQUETING. Auxiliar de vendes, oficina i atenció al pùblic Avaluació Mòdul A L’avaluació dels aprenentatges de l’alumnat és contínua, formativa i global, i es fa prenent com a referència els criteris d’avaluació establerts al currículum. L’avaluació té en compte el punt de […]

+

Equip de professors / tutors

Curs 2016-2017 Equip de professors / tutors. PFI NOM DEL PROFESSOR ENVIA MISSATGE WIKI INTERNET Estrella del Mar Núñez contacte Wiki de PFI Manel Iglesias contacte Wiki de PFI Jordi Mestre contacte Wiki de PFI Marta Bastons contacte Wiki de PFI Gabriel Bauçà contacte Wiki de PFI

+