Currículum

Llengua Catalana

Competències mínimes

  Llengua Catalana Competències mínimes.    1r. ESO   Comprendre i interpretar les informacions més rellevants de textos orals, escrits i audiovisuals de la vida quotidiana (narració, descripció, conversa i exposició), mitjançant diferents eines com el resum i l’esquema. Produir textos orals, escrits i audiovisuals amb adequació, cohesió, coherència i correcció (narració, descripció, conversa i […]

+

Continguts nuclears

Llengua catalana i Literatura Catalana   LLENGUA CATALANA I LITERATURA 1. LECTURA Lectura crítica i expressiva de textos de diferent tipologia: narració, descripció, exposició i argumentació. Lectura crítica i expressiva de textos periodístics, publicitaris, científico-tècnics, humanístics i literaris. 2. COMPRENSIÓ LECTORA Síntesi o resum, paràfrasi i esquematització de textos. Reconeixement de les parts d’un text […]

+

Criteris d’avaluació

  CRITERIS D’AVALUACIÓ DEPARTAMENTALS / CLASSIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS D’AVALUACIÓ Grup 1 Activitats avaluatives de resolució individual sobre el contingut de la matèria, tipificada a cada departament Grup 2 Activitats avaluatives de resolució individual o grupal sobre el contingut dels llibres de lectura obligatòria oral o escrita Grup 3 Activitats individuals o col·lectives que s’allarguen […]

+

Equip de professors

Curs 2018-2019 Equip de Professors de Llengua Catalana PROFESSOR Envia Missatge WIKI INTERNET Joan Carles Seguí contacte Wiki de Joan Carles Seguí Salvador Regal contacte Wiki de Salvador Regal Sònia Luque contacte Wiki de Sònia Luque Nàdia Tent contacte Wiki de Nàdia Tent Núria Puigpinós contacte Wiki de Núria Puigpinós Eva Rey contacte Wiki d’Eva […]

+

Materials

Materials Didàctics del Departament de Llengua Catalana ACTIVITATS COMPETÈNCIES ACTIVITATS REFLEXIVES ALTRES Documentació i materials del Departament de Català ESO Batxillerat

+