Currículum

Educació musical

Competències mínimes

Competències mínimes. Educació musical 2on.ESO Reconèixer els elements bàsics del llenguatge musical. Conèixer les qualitats del so: alçada, durada, intensitat i timbre. Conèixer els diferents instruments musicals i la utilitat de la seva classificació. Reconèixer les principals manifestacions musicals del seu entorn més proper. Respectar tot tipus de composició i interpretació musical. Valorar la música […]

+

Continguts nuclears

Continguts nuclears – Educacio musical EDUCACIÓ MUSICAL CULTURA AUDIOVISUAL Els paràmetres fotogràfics: l’enquadrament, l’enfocament, l’obertura de diafragma, la velocitat d’obturació, la sensibilitat. Anàlisi de la imatge: el format, el cromatisme, el flou, la textura, els plans, la regla de terços, la profunditat de camp, el contrast, el contrallum, el contingut subjectiu, les referències culturals. Els […]

+

Criteris avaluació

Criteris avaluació. Música 2n.ESO 1.- Exposició d’un treball en grup cada trimestre. 2.- Un l’examen trimestral que inclou el comentari d’una audició. 3.- Exercicis d’interpretació i de creació musical. 4.- Cal aprovar les observacions d’aula: prendre apunts, ser puntual, mostrar una actitud participativa, etcètera. 3r.ESO 1.- Exposició d’un treball en grup cada trimestre. 2.- Un […]

+

Equip de professors

Curs 2021-2022 Equip de Professors de Educació musical   PROFESSOR ENVIA MISSATGE WIKI INTERNET David Puertas contacte Wiki de David Puertas Laura Resina contacte Wiki de Laura Resina Rafa Monzó contacte Wiki de Rafa Monzó

+

Materials

+